Καλώς ήρθατε στο έργο GREEN DEAL HIVE

Το 2019, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δρομολόγησε ένα σχέδιο δράσης που αποσκοπεί στην προώθηση της αποδοτικής χρήσης των πόρων με τη μετάβαση σε μια καθαρή κυκλική οικονομία, αποκατάσταση της βιοποικιλότητας και μείωση της ρύπανσης.

Με το σχέδιο δράσης, η ΕΕ έθεσε ως στόχο να καταστήσει την οικονομία της πιο βιώσιμη, ώστε να είναι προετοιμασμένη για το έτος 2050. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι έως το 2050 δεν θα πρέπει να υπάρχουν πλέον καθαρές εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου.

Οι πέντε ευρωπαϊκοί οργανισμοί ENTRI, FEIO, INNOVATION HIVE, MIITR και STRATECO υλοποιούν το έργο GREEN DEAL HIVE (DG HIVE), το οποίο έχει ως στόχο να εξοπλίσει τους νέους και τους εργαζόμενους στον τομέα της νεολαίας με ικανότητες και δεξιότητες σχετικά με την πράσινη οικονομία και το Green Deal.

Youtube

Έργο

Το GD Hive είναι ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα για νέους στον τομέα της προστασίας του κλίματος και της βιωσιμότητας.

ΤΟ ΈΡΓΟ

Εταίροι του έργου

Εδώ μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους εταίρους του έργου.

ΟΙ ΕΤΑΙΡΟΙ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Εκδηλώσεις

Οι επόμενες εκδηλώσεις σχεδιάζονται ήδη.
Οι ημερομηνίες θα ενημερώνονται τακτικά εδώ.

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

Παραδοτέα

Τα αποτελέσματα περιέχουν, μεταξύ άλλων, διάφορα υλικά για λήψη, όπως εγχειρίδια, εκθέσεις...

ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ