Εκδηλώσεις

ΣΎΝΔΕΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΈΔΡΙΟ ΕΔΏ:

GD HIVE FINAL CONF

Γεγονότα πολλαπλασιαστή

Εθνικό εργαστήριο - Αυστρία

23.03.2022
9-12 h
HTL Leoben, Αυστρία

Εθνικό Εργαστήριο - Ελλάδα

11.05.2022
Στις 16:00 CET Λάρισα, Ελλάδα

Εθνικό εργαστήριο - Λιθουανία

25.02.2022
ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ VILNIUS, Λιθουανία

Εθνικό εργαστήριο - Πολωνία

19.05.2022
Piekary Śląskie, Πολωνία

Εθνικό εργαστήριο - Σλοβενία

09.05.2022
Έναρξη στις 15.30
II. gimnazija Maribor

Δραστηριότητες κατάρτισης

Εκπαίδευση προσωπικού και ανάπτυξη ηλεκτρονικών ενοτήτων

28 Μαρτίου - 1 Απριλίου 2022
Graz, Αυστρία

Μικτή κινητικότητα

13-17 Ιουνίου 2022
Βίλνιους, Λιθουανία

Πολλαπλασιαστικά γεγονότα - Περαιτέρω

Εκδήλωση λήξης

6-7 Ιουλίου 2022
Graz, Αυστρία