Projekto konsorciumas

Daugiau informacijos apie projekto konsorciumo narius

ENTRI

ENTRI - ne pelno siekianti asociacija, įsikūrusi Vilniuje, Lietuvoje. ENTRI misija yra plėtoti ir skatinti verslumo įgūdžius visose amžiaus ir socialinėse grupėse, tokiu būdu palaikant nuolatinį ir tvarų vystymąsi geresnei ateičiai užtikrinti. Organizacija pabrėžia verslumo, kaip pagrindinio veiksnio, skatinančio inovacijas ir kuriančios geresnės aplinkos ekonominei, socialinei ir pilietinei visuomenės integracijai, svarbą. Nuo 2012 m. ENTRI vykdo projektinę veiklą, skirtą jauniems verslininkams ir antrepreneriams remti, atstovavo jų interesams vietos ir nacionalinėse valdžios institucijose, siekdama įtraukti pažeidžiamiausias visuomenės grupes, tokias kaip jaunimas, bedarbiai, migrantai, moterys ir vyresnio amžiaus žmonės.

Į svetainę: www.doingbusiness.lt

ENTRI

FEIO

FEIO buvo įkurta 2011 m. siekiant įgyvendinti darnios visuomenės ir ekonomikos plėtros idėjas ir scenarijus. Fondas šiuo metu siekia vystytis įvairiomis kryptimis, įskaitant pilietinės visuomenės plėtrą, ypač tarp jaunimo, dalyvaujant kuo platesnei veikėjų grupei. Taip pat, remti verslumą, spręsti jaunimo nedarbo ir įsidarbinimo klausimus, ugdyti kritinį mąstymą, socialinį verslumą, užtikrinti dalijimąsi patirtimi, tarpsektorinį bendravimą ir bendradarbiavimą vietos, regioniniu ir tarptautiniu lygiu.

Į svetainę:

FEIO

INNOVATION HIVE

Innovation Hive yra privati, ​​ne pelno siekianti organizacija, įsikūrusi Graikijoje, besispecializuojanti mokslinių tyrimų ir inovacijų srityse. Jo tikslas - stiprinti ekonominę ir socialinę Europos visuomenių sanglaudą, ieškoti inovatyvių sprendimų, pasiekti augimą ir tvarumą bei maksimaliai padidinti poveikį visuomenei. Organizacijos filosofija siekiant šių tikslų remiasi bendro kūrimo metodais ir keturkampiu spiralės metodu. Prisidėjus pramonės, mokslo ir visuomenės suinteresuotosioms šalims siekiama užmegzti ryšius tarp verslo, mokslo ir pilietinės visuomenės veikėjų, kad būtų sukurtas žinių, gebėjimų, įrankių, vertybių ir motyvacijos derinys.

Į svetainę:

INNOVATION HIVE

MIITR

MIITR yra privati , nevyriausybinė organizacija ​​Slovėnijoje, kuri specializuojasi mokslinių tyrimų ir projektų kūrimo tvarumo srityje, apimančioje ekologinius, ekonominius ir socialinius aspektus. MIITR misija yra vykdyti mokslinius tyrimus, puoselėti švietimą ir visuomenės informuotumo didinimą, taip pat skatinti tvarų vystymąsi , siekiant darnesnės ateities kūrimo.
MIITR siūlo paslaugas kaip projektų valdymas, novatoriški verslo modeliai, investicijų studijos, komunikacija, projektų sklaida ir vertinimas, tinklų kūrimas ir suinteresuotųjų šalių įtraukimas, naujoviškos darbuotojų ir jaunimo mokymo formos bei visuomenės informuotumo didinimas.

Į svetainę:

Klicke auf Logo für mehr Info

STRATECO

STRATECO yra įmonė veikianti Austrijoje, besispecializuojanti įvairiose srityse, įskaitant tvarių sistemų, pagrįstų atsinaujinančiomis žaliavomis, gyvavimo ciklo analizę, regioninius atsinaujinančių žaliavų technologijų tinklus, ekologinių savybių matavimas naudojant gyvavimo ciklo vertinimą (LCA) ir ekonominį optimizavimą. Įmonė bei jos ekspertai sukaupė daug žinių ir patirties keletą metų dirbdama Graco technologijos universiteto procesų sintezės, procesų vertinimo ir regioninės plėtros darbo grupėje. STRATECO turi daug patirties bendraujant su suinteresuotosiomis šalimis, perduodant žinias ir įgyvendinant projektus.

Į svetainę:

Klicke auf Logo für mehr Info