Apie projektą

Jaunųjų verslininkų verslumas žiedinės ekonomikos dvasia, siekiant "Žaliojo sandėrio" tikslų .

Pagrindinis HIVE GD projekto tikslas - suteikti jaunimui naujų žinių, gebėjimų ir įgūdžių, susijusių su Europos ekologiniu sandėriu ir žiedine ekonomika. Jaunimas (taip pat su jaunimu dirbantys asmenys ir suinteresuotieji subjektai) turės galimybę įgyti naujų žinių, patobulinti savo įgūdžius, geriau suprasti žaliosios ekonomikos, žiedinės ekonomikos, verslo ir inovacijų svarbą ir ja dalytis.

Projekto partneriai numato pasiekti šiuos rezultatus:

Apibrėžti jaunimui būtinus įgūdžius, susijusius su „Žaliuoju kursu“ ir žiedine ekonomika

Sukurti „GD Hive“ e.platformą, skirtą kaupti ir dalintis žiniomis

Parengti e. modulį žiedinės ekonomikos ir „Žaliojo kurso“ temomis

Įtraukti jaunimą į nuotolinio mokymo kursus „Žaliasis kursas ir žiedinė ekonomika“