Witamy w projekcie GREEN DEAL HIVE

W 2019 roku Komisja Europejska uruchomiła plan działania, który ma na celu promowanie efektywne wykorzystanie zasobów poprzez przejście na czystą gospodarkę obiegową, przywrócenie różnorodności biologicznej bioróżnorodność i ograniczenie zanieczyszczeń.

Poprzez plan działania UE postawiła sobie za cel uczynienie gospodarki bardziej zrównoważoną, aby być przygotowaną na rok 2050. Dzieje się tak dlatego, że do 2050 roku nie powinno być już żadnych emisji netto gazów cieplarnianych.
Pięć europejskich organizacji ENTRI, FEIO, INNOVATION HIVE, MIITR i STRATECO realizuje projekt GREEN DEAL HIVE (DG HIVE), którego celem jest wyposażenie młodych ludzi i osób pracujących z młodzieżą w kompetencje i umiejętności w zakresie Zielonej Gospodarki i Zielonego Ładu.

Youtube

Projekt

GD Hive to program edukacyjny dla młodych ludzi z zakresu ochrony klimatu i zrównoważonego rozwoju

DO PROJEKTU

Partnerzy

Tutaj można znaleźć więcej informacji o partnerach projektu.

DO PARTNERÓW

Wydarzenia

Kolejne wydarzenia są właśnie planowane.

DO WYDARZEŃ

Rezultaty

Rezultaty zawierają między innymi różne materiały do pobrania, takie jak podręczniki, raporty...

DO REZULTATÓW