Projekt

Młoda przedsiębiorczość w duchu gospodarki cyrkulacyjnej dla osiągnięcia celów Zielonego Ładu.

Głównym celem projektu DG HIVE jest przekazanie młodym ludziom nowej wiedzy, kompetencji i umiejętności związanych z Europejskim Zielonym Ładem i gospodarką cyrkularną. Młodzi ludzie (ale także osoby pracujące z młodzieżą i zainteresowane strony) będą mieli możliwość zdobycia nowej wiedzy, doskonalenia swoich umiejętności oraz lepszego zrozumienia znaczenia zielonej gospodarki, gospodarki cyrkularnej, biznesu i innowacji oraz dzielenia się nimi.

W tym celu partnerzy wypracują następujące rezultaty:

Określenie przez młodzież kompetencji dotyczących Zielonego Ładu i gospodarki obiegu zamkniętego

GD Hive e-platforma do gromadzenia i dzielenia się wiedzą

Stworzenie e-modułów szkoleniowych w celu promowania gospodarki obiegu zamkniętego w kontekście Zielonego Ładu

Zaangażowanie młodzieży w zdalne szkolenia z zakresu Zielonego Ładu i Gospodarki Obiegu Zamkniętego.