Dobrodošli v projektu GREEN DEAL HIVE

V letu 2019 je Evropska komisija začela izvajati akcijski načrt, katerega cilj je spodbujati
učinkovito rabo virov s prehodom na čisto krožno gospodarstvo, obnovo biotske raznovrstnosti
biotska raznovrstnost in zmanjšanje onesnaževanja.

Z akcijskim načrtom si je EU zastavila cilj, da bo gospodarstvo postalo bolj trajnostno in se tako pripravilo na leto 2050. Do leta 2050 naj namreč ne bi bilo več neto emisij toplogrednih plinov.
Pet evropskih organizacij ENTRI, FEIO, INNOVATION HIVE, MIITR in STRATECO izvaja projekt GREEN DEAL HIVE (DG HIVE), katerega cilj je opremiti mlade in mladinske delavce s kompetencami in spretnostmi na področju zelenega gospodarstva in zelenega posla.

Youtube

Projekt

GD Hive je izobraževalni program za mlade s področja podnebne pravičnosti in trajnostnosti

NA PROJEKT

Partnerji

Tukaj lahko najdete več informacij o sodelujočih partnerjih.

NA PARTNERJE

Dogodki

Tukaj boste našli posodobljene informacije o datumih dogodkov.

NA DOGODKE

Rezultati

Tekom projekta bodo rezultati postopoma naloženi za prenos tukaj.

NA REZULTATE