Projekt

Mlado podjetništvo v duhu krožnega gospodarstva za doseganje ciljev zelenega dogovora .

Glavni cilj projekta GD HIVE je mladim zagotoviti novo znanje, kompetence in spretnosti, povezane z evropskim zelenim dogovorom in krožnim gospodarstvom. Mladi (pa tudi mladinski delavci in deležniki) bodo imeli priložnost pridobiti nova znanja, izboljšati svoje spretnosti ter bolje razumeti in deliti pomen zelenega gospodarstva, krožnega gospodarstva, poslovanja in inovacij.

V ta namen bomo partnerji razvili naslednje rezultate:

Opredelitev kompetenc za evropski zeleni dogovor in krožno gospodarstvo za mlade.

GD Hive e-platforma za zbiranje in deljenje znanja.

Razvoj e-modula za spodbujanje krožnega gospodarstva v okviru evropskega zelenega dogovora.

Vključevanje mladih v učni program na daljavo o evropskem zelenem dogovoru in krožnem gospodarstvu.