Projektni konzorcij

Tukaj se projetni konzorcij predstavi

ENTRI

ENTRI – je neprofitna organizacija, s sedežem v Vilni, Litva. ENTRI ima misijo razvijati in promovirati podjetniške veščine znotraj vseh starostnih in družbenih skupin za omogočanje nenehnega in trajnostnega razvoja za boljšo prihodnost. Organizacija poudarja pomen podjetništva kot osrednjega faktorja za kataliziranje inovacij ustvarjanja boljšega okolja za gospodarsko, družbeno in civilno vključevanje družbe. Od 2012, je ENTRI implementiral raznolike projekte, ki podpirajo podjetja in poslovneže ter predstavljal njihove interese pred lokalnimi in državnimi organi za vključevanje najbolj ranljivih družbenih skipin kot so mladi, NEET-i, migrantje, ženske ter starejši.

Na spletno stran:

ENTRI

FEIO

FEIO je bil ustanovljen v 2011 za razvijanje idej in scenarijev za trajnostni razvoj družbe in gospodarstva. Fundacija je specializirana in trenutno stremi k razvoju v več različnih smeri, vključno z razvojem civilne družbe - predvsem za mladime z vključevanjem široke skupine deležnikov, podjetništvo - brezposelnost mladih in izzvi zaposlovanja, kritično mišljenje, socialno podjetništvo, izkustveno učenje, med-sektorsko sodelovanje in sodelovanje z različnimi institucijami na lokalnem, regionalnem in nacionalnem nivoju.

Na spletno stran:

FEIO

INNOVATION HIVE

Innovation Hive je zasebna neprofitna organizacija iz Grčije, specializirana na področjih raziskav in inovacij, s ciljem izboljšati gospodarsko in družbeno kohezijo evropske skupnosti ter najti rešitve novim inovacijskim izzivom, doseči rast, trajnostnost in maksimizirati učinek na družbo. Filozofija organizacije za doseganje teh ciljev temelji na ko-kreacijskih metodologijah ter pristopu modela četverne vijačnice. Vključevanje deležnikov iz industrije, znanosti in družbe cilja k ustvarjanju povezav med podjetništvom, izobraževalno sfero in civilnimi akterji z namenom razvoja kombinacije znanja, veščin, orodij, vrednot in motivacije.

Na spletno stran:

INNOVATION HIVE

MIITR

MIITR je zasebni NVO iz Slovenije, specializiran za raziskave in razvoj projektov s področij trajnostnosti, z zavedanjem okoljske, gospodarske in družbene dimenzije. MIITR-ova misija je zagotavljanje raziskav, izobraževanja in ozaveščanja kot tudi svetovanja s področij trajnostnega razvoja za pospešek družbe k bolj trajnostni prihodnosti. Ponujamo storitve kot so projektni management, inovativni poslovni modeli, investicijske študije, projektna komunikacija, diseminacija in aktivnosti evalvacije, mreženja ter vključevanja deležnikov, inovativne oblike usposabljanja za osebje in mlade ter za ozaveščanje družbe.

Na spletno stran:

Klicke auf Logo für mehr Info

STRATECO

STRATECO je avstrijsko podjetje z raznolikimi področji strokovnosti, med drugim analize življenjskega cikla za trajnostne sisteme na bazi obnovljivih virov, regionalnih tehnoloških mrež za obnovljive vire, merjenje ekološke učinkovitosti v okviru LCA, ocene življenjskega cikla in ekonomske optimizacije. Nudi široko znanje in strokovnost skozi večletno delo znotraj delovne skupine za Sinzeto procesov, evalvacijo procesov ter regionalni razvoj na Univerzi za tehnologijo Gradec. STRATECO ima veliko izkušenj pri delovanju z deležniki, prenosu znanja in implementaciji projektov.

Na spletno stran:

Klicke auf Logo für mehr Info